Quality

Om kwaliteit en duurzame inzetbaarheid te garanderen passen wij diverse kwaliteitsmethodieken en strategieën toe.

Naast de kwaliteitsboring middels de normen van ISO en DIN, gebruikt Addit de onderstaande methoden en strategieën in haar productieactiviteiten en dienstverleningen om hoogwaardige kwaliteit en duurzame inzetbaarheid te garanderen.

QRM
Om effectief en efficiënt op de markt van morgen te anticiperen, hebben wij binnen onze bedrijfsprocessen Quick Response Manufacturing (QRM) geïntegreerd. Dit stelt ons in staat om binnen de high mix, low volume, high complexity industrie doorlooptijden structureel te reduceren, reactiesnelheid te verhogen en een hoge leverbetrouwbaarheid te waarborgen.

Poka Yoke
Wij zetten - waar mogelijk - Poka Yoke in binnen onze bedrijfsprocessen. Poka Yoke is een kwaliteitstechniek om fouten voortdurend te minimaliseren tijdens de ontwikkeling en fabricage van producten.

FMEA
Binnen onze dienstverlenende activiteiten maken wij gebruik van Failure Modes and Effects Analysis (FMEA). Met behulp van deze onderzoekstechniek analyseren wij ieder element van onze dienstverlenende activiteiten om zo fouten tijdig te identificeren en hiervoor oplossingsgerichte maatregelen te creëren. Dit met als doel om potentiële risico’s te minimaliseren en de kwaliteitsstandaard zo hoog mogelijk te houden binnen de organisatie.

PCS
Met behulp van PCS (Process Control System) automatiseringstechniek kan de real-time output van verschillende procesparameters vergeleken worden met de input procesparameters. Met behulp van de alarmmanagementtool kunnen eventuele output parameter afwijkingen ten opzichte van de input parameters tijdig gecorrigeerd worden. Procesfouten worden hierdoor geminimaliseerd.

SPC
Het volgen en beheersen van onze bedrijfsprocessen doen wij mede met behulp van statistische procescontroles (SPC). Door deze techniek kunnen wij onze bedrijfsprocessen continue verbeteren, wat ten goede komt van de efficiëntie en productkwaliteit.

PPAP
Naast dat er voorafgaand en tijdens de productie- en dienstverleningsactiviteiten verschillende kwaliteitsmaatregelen, wordt dit ook na afloop van het gehele ontwerp- en productieproces gedaan. Middels de Product Part Approval Process (PPAP) methode worden er sampling tests uitgevoerd, om te toetsen of het eindproduct voldoet aan de gestelde productspecificaties en kwaliteitseisen. Deze informatie wordt gedocumenteerd en meegeleverd in een Part Submission Warrant formulier.