Sustainability

Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord

Addit B.V. streeft naar een duurzame wereld. Doordat thema’s People, Planet en Prospirety centraal staan in onze organisatie, ondernemen wij op een maatschappelijke verantwoorde wijze.

People – de duurzame inzetbaarheid van mensen
Wij vinden duurzame inzetbaarheid van mensen belangrijk. Mensen zijn immers voor een groot deel verantwoordelijk voor de bedrijfsprestaties. In het kader van het thema ‘People’ voeren wij de onderstaande duurzame activiteiten uit:

 • Inzetbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking waar dit mogelijk is;
 • Medezeggenschap van medewerkers door bottom-up benadering;
 • Teambuilding door bedrijfsuitjes;
 • Opties tot werkend leren (volgen van cursussen en opleidingen) personeel;
 • Praktijkgerichte leermogelijkheden voor studenten;
 • Inrichting van een ergonomische werkomgeving met aandacht voor veiligheid, gezondheid en vitaliteit;
 • Handhaven en naleven van de door medewerkers ontwikkelde kernwaarden: werkplezier, communiceren, samenwerken, verantwoordelijkheid en ontwikkelen;
 • Bescherming van mensenrechten door uitvoeren van zorgvuldigheidscontroles in de Supply Chain t.a.v. Conflictmineralen;
 • Lid van de UN Global Compact om mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie te ondersteunen en respecteren.

Planet – de duurzame ontwikkeling van de planeet
Binnen onze bedrijfsactiviteiten houden wij rekening met het milieu. Aanvullend op ons ISO 14001:2015 milieuzorgbeleid, dragen de onderstaande activiteiten bij aan het thema ‘Planet’:

 • Aanschaf van gerecycled en refurbished apparatuur;
 • Het gebruik van natuurlijke reinigingsmiddelen;
 • Digitalisering van informatie om onnodig printen te beperken;
 • Vervanging van bedrijfsverlichting naar milieuvriendelijke LED lampen, waardoor het energieverbruik met 85% is afgenomen;
 • Scheiding van ons afval zodat dit beter gerecycled kan worden;
 • Regulatie van afval en stimulering van hergebruik en recycling door handhaving WEEE-richtlijn;
 • Adequate risicobeheersing van chemische stoffen door handhaving REACH verordening;
 • Beperkingen gebruik van gevaarlijke stoffen door handhaving RohS II richtlijnen;
 • Focus op duurzame Additive marktsegmenten als 3D-printing en duurzame energieoplossingen;
 • Toepassing van lean manufacturing methoden en strategieën (o.a. QRM) om verspilling te elimineren

Prosperity – de maatschappelijke en economische welvaart
Positieve bedrijfsresultaten maken duurzame groei, verbetering en vernieuwing mogelijk. Dit is vereist om blijvend om maatschappelijke en economische waarde te leveren. Het leveren van maatschappelijke en economische waarde doen wij door ons te focussen op de volgende onderwerpen:

 • Duurzame inzetbaarheid van het personeel;
 • Creëren van werkgelegenheid;
 • Ontwikkeling en integratie van SMART-industriële middelen, strategieën en methoden;
 • Verbetering en onderhoud van ICT-Infrastructuur;
 • Ontwikkeling en verbetering van kwaliteits- en milieusystemen en onderliggende processen;
 • Participatie aan diverse opleidingsinstituten