Onze missie, visie en strategie

Binnen onze organisatie draait het om uw organisatiedoelen

Missie
Door excellent projectmanagement ontzorgt Addit haar opdrachtgevers in de totstandkoming van producten waardoor de marktpositie van de klant wordt versterkt!

Visie
Addit ontwikkelt en produceert  hoogwaardige (samengestelde) plaatwerkproducten en assembleert (sub)modules, (speciaal)machines en apparaten voor haar klanten. Door het combineren van eigen ontwikkel- en maakcompetenties met een wereldwijd netwerk van leveranciers en (kennis)partners, adviseert Addit altijd op maat.
Door de samenwerking met Addit slagen klanten erin sneller nieuwe producten op de markt te introduceren en, mede door het realiseren van de laagste total cost of ownership, hun concurrentiepositie te versterken.
Addit investeert duurzaam in de kwaliteit en snelheid van haar interne organisatie door ontwikkeling van de juiste kennis en capaciteit van medewerkers, processen en systemen. Onze cultuur kenmerkt zich door betrokkenheid, passie, persoonlijke ontwikkeling en waardering.

Strategie

Onze strategie is onze betrokkenheid bij producten en behoeften van opdrachtgevers te vergroten, producten en een breed scala aan diensten te leveren, welke 100% voldoen aan de verwachtingen en zo de tevredenheid van betreffende opdrachtgevers garandeert. 

Om dit te realiseren, focussen wij ons de komende periode op de onderstaande activiteiten:

  • Vernieuwing, verbetering en onderhoud van IT-netwerkinfrastructuur;
  • Investeringen omtrent Product Lifecycle Management (PLC) en Enterprise Resource Planning (ERP), waardoor de efficiëntie van onze bedrijfsprocessen sterk verbetert, verspilling fors wordt beperkt en een kortere time-to-market wordt gerealiseerd;
  • Integratie Quick Response Manufacturing (QRM) binnen bedrijfsprocessen om de reactiesnelheid en flexibiliteit te verhogen, waardoor de doorlooptijd drastisch wordt teruggedrongen;
  • Investeringen in ons machinepark ten behoeve van efficiëntie, duurzaamheid, kwaliteit en kostenreductie;
  • Investeringen in competenties, kennis en vaardigheden personeel met behulp van Soft skills;
  • Vernieuwing en verbetering van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO) naar de meest recente normen om als organisatie effectiever en efficiënter te kunnen opereren en daarbij risico’s adequater te managen.