Inspection & Testing

Wij begrijpen dat uw producten aan de strengste kwaliteitseisen dienen te voldoen. Naast dat wij structureel de strengste kwaliteitscontroles binnen de gehele productlevenscyclus uitvoeren, kunnen wij ook de eindcontrole voor u uit handen nemen.

Het meten en testen van producten behoort ook tot een van onze specialismen. Binnen onze kwaliteitsmanagementsystemen vormt het Product Part Approval Process (PPAP) een integraal onderdeel. Wij beschikken hierdoor over de juiste meet- en testapparatuur om producten de gehele levenscyclus aan de hand van functionele controles en eindcontroles op een kwalitatieve wijze meten en te testen.

Functionele controles
De eerste functionele controles vinden plaats op onze Development & Engineeringsafdeling, volgens de Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) methode. Onze ervaren engineers bestuderen of uw eisen en wensen constructief uitvoerbaar zijn. Dit kan door simpelweg een visuele controle te doen op uw ontwerp en op basis van deze informatie adviezen en aanbevelingen te geven.

Maar wij bieden ook de mogelijkheid om samen met u een ontwerp- en testinfrastructuur op te zetten, waarin wij een prototype ontwikkelen op basis van uw specifieke eisen en wensen. Wij hebben hierdoor goed zicht op de praktische functionaliteit van het product en kunnen eventuele afwijkingen, risico’s en fouten vroegtijdig ontdekken.

Ook wanneer uw definitieve productontwerp wordt gefabriceerd, voeren wij doorlopend functionele controles uit. Tijdens het productie-, assemblage- en montageproces wordt de kwaliteit doorlopend gemonitord. Door de koppeling met onze kwaliteitsmanagementsystemen is in één oogopslag te zien aan welke productspecificaties en kwaliteitseisen een product dient te voldoen. Hierdoor bent u er zeker van dat wij uw idee of ontwerp precies volgens uw specifieke eisen en wensen fabriceren.

Eindcontroles
Wij verrichten indien u dit wenst eindcontroles op uw producten. Als onderdeel van het Product Part Approval Process (PPAP), kunnen wij diverse sampling tests op eindproducten uitvoeren, om te toetsen of de eindproducten een-op-een overeenkomen met de door uw gestelde productspecificaties en kwaliteitseisen. Dit doen wij door bijvoorbeeld een Niet-Destructief Onderzoek (NDO), Spectroscopisch of Chromatografisch uit te voeren.

Wij documenteren de einduitslag in een vertrouwelijk Part Submission Warrant (PSW) formulier en leveren deze mee met de eindproducten, zodat u kan zien dat de eindproducten aan uw specifieke eisen en wensen voldoen.